Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Rapor Hakkında
Komet Metal, ilkini yayımladığı Sürdürebilirlik Raporu ile tüm paydaşları şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Biz biliyoruz ki; amacımız doğrultusunda son derece şeffaf, hesap sorulabilir/hesap verilebilir bir çalışma ile ekonomik durumumuz, çevresel ve etik uygulamalarımızın performansını ölçmek, sonuç ve hedeflerimizi paydaşlarımızın görüşlerine sunmak faaliyetimizin sürekliliğini sağlayacaktır.

Rapor, bir önceki yılın performansını ve 2020 yılının hedeflerini kapsamaktadır. Bu rapor, üretim faaliyetimizi gerçekleştirdiğimiz şirketteki operasyonlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Bu rapor hazırlanırken Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) girdi olarak kullanılmıştır.

**Önemli Not: Paydaşlarımızın geri bildirimleri, faaliyetlerimizi ve raporlama süreçlerimizi iyileştirebilme açısından oldukça önemlidir. Heyecan verici bu serüvende bize katkı sunabilmek için; şikayet ve önerilerinizi mert.erel@kometmetal.com.tr mail adresine Mert Erel dikkatine gönderebilirsiniz.

KOMET METAL HAKKINDA

Komet Metal Aksesuar San. ve Tic. A.Ş. 1996 yılında Metin Allevi tarafından düğme ve aksesuar fabrikası olarak kurulmuştur. 2017 yılında Davutpaşa daki adresinden daha büyük bir alanda faaliyet gösterebilmek üzere Beylikdüzü Organize Sanayi Sitesine taşınmıştır.

7.000 metrekarelik yeni tesis, her türlü standartlara uygun olarak tasarlanıp aylık kapasitesini 50.000.000 metal aksesuara çıkarmıştır.

Kendi bünyesinde zamak ve prinç üretimi bulunduran Komet Metal ayrıca; Avrupa standartlarına uygun kaplama tesisi, kalıphane, mine, montaj bölümlerini de kendi içinde barındırmaktadır.

2019 YILI GÖZDEN GEÇİRME VE 2020 YILI HEDEFLERİMİZ

2019 Yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda stratejimizi uyguladık. 2019 yılı bizim için stratejimizi uyguladığımız yıl oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’ler kapsamında ne durumda olduğumuzu yani mevcut gelişmelerimizi iyi takip ettik ve hızlıca neleri değiştirebileceğimizi belirledik, kendimize yeni hedefler belirledik.

Komet Metal Sürdürülebilirlik çalışmalarında en öncelikli iki yapı taşını önceliklemiştir. Bu yapı taşları; Çevre ve İnsan faktörleridir.

Toplumsal Cinsiyet ve Demokrasi

İş Yerinde Demokrasi
Komet Metal’de yönetim anlayışı şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik üzerine kurulmuştur. Tüm çalışanların ve paydaşların kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade etmesine olanak sağlayacak ortamın oluşması için politikalar yönetim tarafından desteklenmektedir. Herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda kişilerin statüsüne bakılmaksızın eşit koşullarda dinlenir ve adaletli olacak şekilde karar verilir.

Komet Metal’de ortak yaşam alanları, çalışanların aynı ortamı paylaşmasına imkan sağlamakta ve bütün çalışanların istifade etmesini sağlamaktadır.

2019 yılında çalışanlar ile bu konuda hakkında toplantılar yapılmıştır.

Komet Metal’de ırk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz.

Komet Metal, çalışma ortamlarında, işe alım sürecinde verilen ilanların, mülakatlarda adaylara sorulan soruların, iş yaşamında kariyer planlamasının, çalışanların eğitim gelişim planlamalarının fırsat eşitliğini tesis edecek şekilde uygulanmasına özen gösterilir.

Komet Metal’de Kadın Erkek Eşitliği
2018 2019 2020
Kadın Çalışan Oranı % 24 % 28

Komet Metal yönetim anlayışı gereği kadın çalışan oranımızı % 30 ‘a artırmayı hedefliyoruz.

Sağlıklı Bireyler ve Nitelikli Eğitim

Komet Metal çalışanları için insan onuruna yakışan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını tesis etmek en öncelikli işimizdir. Tesisimizde İş Güvenliği konusunda bir yönetim sistemine sahibiz. Bu yönetim sistemi iş güvenliği kültürünün oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Yıllara göre çalışanlarımızın almış olduğu iş güvenliği eğitimlerinin yıllara göre sayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir (Eğitimler; Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi, Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi, Acil Durum Senaryoları, Ramak Kala Olayı ve Diğer İş Güvenliği Eğitimleridir)

2018 2019 2020
İSG EĞİTİMİ ALAN KİŞİ SAYISI ( tüm personele 2 yılda 1 yapılır.)
79
19 (Yeni başlayanlar için)
ÇEVRE EĞİTİMİ ALAN KİŞİ SAYISI
2 63
ACİL DURUM EĞİTİMİ ALAN KİŞİ SAYISI
75 63

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu Oluşturduk;

Komet Metal’de İş Güvenliği Kurulu aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır.

AD – SOYAD GÖREV
İŞVEREN
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
MALİ İŞLER SORUMLUSU
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
USTABAŞI

Makine ve Ekipmanların periyodik olarak bakımları yapılmaktadır. Ayrıca ramak kala olayı ile ilgili eğitimlerimizi tüm çalışanlarımızın iyice anlaması için tekrarlanmıştır. Bu sayede olabilecek kazaların önceden önlenebilmesi ve öngörülebilmesi ihtimalini yükseltmiş bulunuyoruz.

Çalışanların İş güvenliği kurallarına uyması ve aykırı davranmaması için işten çıkarılma dahil mevzuat eğitimi verilmiş olup, kuralların sadece kendilerini değil ailelerinin de gelecek mutluluğunu ve hayatını ilgilendirdiğine dair eğitimler düzenlenmiştir.

Komet Metal’de Etik Kurulu bulunmaktadır. yasal durumlara aykırılık durumlarında; uyarı, şikayet ve ihbarları değerlendirmek, yetkili çalışanlarımız tarafından yapılan denetimlerde kusur durumunu incelemek ve kayırmacılığın önlenebilmesi, tarafsızlığın ve aşırı sert uygulamaların yaşanmaması için etik kurulu görevini icra etmektedir. Etik kurulu için iletişim bilgisi mert.erel@kometmetal.com.tr adresi kullanılabilir.

Komet Metal şimdiye kadar iş güvenliği konusunda herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamış, bu nedenle hakkında herhangi bir dava açılmamıştır.

Komet Metal’de çalışanlara cinsel sağlık ve aile planlaması eğitimleri verilmiştir. Üreme sağlığı ile ilgili detaylı bilgilendirme kanalları tanıtılmış, bu konuda eğitim ihtiyacı olan çalışanlarımıza eğitim verilmiştir.

Komet Metal firmasında özellikle engelli bireylerin görev alması konusunda bir hassasiyet bulunmaktadır. Şirketimizde 1 engelli personel çalışmaktadır. Engelli bireylerin topluma kazandırılması için ‘ Yaşam Akademisi ‘ ile iş birliği içerisine girilmiştir.

Sorumlu Tüketim ve Üretim, Erişilebilir Enerji ve Temiz Enerji

Komet Metal Çevre Mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda profesyonel destek almaktadır. Bu kapsamda ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Görüş Yazısı, Çevre İzni Görüş Yazısı, Atık Yönetim Planı, Yıllık Atık Beyanları ve Personel eğitimleri ile üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Komet Metal hakkında çevre mevzuatları ile ilgili herhangi bir idari yaptırım cezası bulunmamakta, faaliyetinden ötürü hakkında herhangi bir dava açılmamıştır.

Komet Metal, faaliyetinden kaynaklanan bütün atıkları kaynağında ayrı toplamakta ve toplanan atıkları Çevre Bakanlığı’ndan yetkili geri dönüşüm/bertaraf tesislerine göndermektedir. Komet Metal atık minimizasyonu kapsamında en az atık çıkacak şekilde faaliyetlerini planlamaktadır. Yönetim vizyonu gereği ülkenin doğal kaynakların korunması amacını en önemli öncelikleri arasına almıştır. İsrafın önlenmesi için atıkların mümkün olduğu kadar geri kazanılmasına özen göstermekte, bunun için sürekli faaliyetlerini gözden geçirmektedir. Komet Metal faaliyet gösterdiği alanda sıfır atık hedefi belirleyerek 2020 Yılında sıfır atık konusunda gerekli çalışmaları yapmayı hedef olarak belirlemiştir.

Komet Metal, 2019 yılında üretim faaliyetleri için kullanmış olduğu elektrik, su gibi kaynakların miktarlarını tespit etmiş, sera gazları emisyonlarını en temel düzeyde tespit etmiştir. Üretim başına kullanılan bu kaynakların miktarlarının çevre ve şehircilik il müdürlüğünün yapmış olduğu denetim sonucunda emisyon konusunda kapsam dışı olduğumuz belirtilmiştir. 2020 yılında bu kapsamda su ve elektrik kullanılan kaynaklarda daha tasarruflu ve sürdürülebilir hedefler uygulamaya koyulmaya başlanacaktır.

Komet Metal, üretim faaliyetlerinde kullanmış olduğu kimyasalların seçiminde doğaya zarar vermeyecek şekilde seçim yapmaktadır. Sürekli iyi uygulamalar ve kimyasalların araştırması yapılmaktadır. Bu konuda satın alma önceliği yapılmaktadır.

SAHİP OLDUĞUMUZ BELGE VE SERTİFİKALAR

IS0 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
DIN EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
DIN EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 50001:2018 ENERJİ SİSTEMİ YÖNETİMİ SERTİFİKASI